آغاز دومین دوره آموزشی کمک های اولیه در کوی قدس

آغاز دومین دوره آموزشی کمک های اولیه در کوی قدس

مهندس مسعود حسن نژاد از آغاز دومین دوره آموزشی کمک های اولیه در کوی قدس خبرداد .
شنبه بیست و هشتم اسفند 1395
پایان دوره های تخصصی مدیریت بحران و کمک های اولیه در کوی قدس

پایان دوره های تخصصی مدیریت بحران و کمک های اولیه ...

مدیریت بحران، مهندس مسعود حسن نژاد از پایان دوره های تخصصی مدیریت بحران و کمک های اولیه در کوی قدس خبرداد .
سه شنبه بیست و هشتم دي 1395
آرشیو