ایمن سازی پیاده گذر آیت الله ملکی

ایمن سازی پیاده گذر آیت الله ملکی

پروژه احداث دیوار سنگی در پیاده رو ی ضلع شمالی بلوار آیت ا... ملکی تبریزی ( جاده باسمنج ) حد فاصل تقاطع خیابان آذری تا
پنجشنبه بیست و سوم شهريور 1396
آرشیو Print RSS