کارگاه آموزشی تخصصی راه های مقابله با افسردگی برگزار شد

کارگاه آموزشی تخصصی راه های مقابله با افسردگی برگز ...

کارگاه آموزشی راه های مقابله با افسردگی، از سوی شهرداری منطقه دو تبریز برای مربیان و پرسنل این منطقه برگزار شد .
شنبه بیست و سوم ارديبهشت 1396
کارگاه آموزشی مدیریت بحران جهت آمادگی کادر نیروی انتظامی

کارگاه آموزشی مدیریت بحران جهت آمادگی کادر نیروی ا ...

توسط مدیریت بحران شهرداری تبریز کارگاه دو نیم روزه آموزشی مدیریت بحران و بازدید میدانی برگزار شد.
دوشنبه بیست و سوم اسفند 1395
دومین نشست تخصصی جامعه ایمن برگزار شد

دومین نشست تخصصی جامعه ایمن برگزار شد

دومین جلسه هم اندیشی و نشست تخصصی ورود شهرداری منطقه دو کلانشهر تبریز به جامعه ایمن برگزار گردید.
دوشنبه دوم اسفند 1395
اولین نشست تخصصی جامعه ایمن، برگزار گردید

اولین نشست تخصصی جامعه ایمن، برگزار گردید

اولین جلسه هم اندیشی و نشست تخصصی ورود شهرداری منطقه دو کلانشهر تبریز به جامعه ایمن برگزار گردید.
سه شنبه بیست و هشتم دي 1395
آرشیو Print RSS