کلاس های آموزشی مدیریت بحران در مدارس سطح شهر برگزار می شود

کلاس های آموزشی مدیریت بحران در مدارس سطح شهر برگز ...

با هدف افزایش آمادگی دانش آموزان در برابر حوادث طبیعی، کلاس های آموزشی مدیریت بحران در مدارس سطح شهر برگزار می شود
يکشنبه یازدهم آذر 1397
کارگاه آموزشی آمادگی در برابر حوادث ویژه دانش آموزان برگزار شد.

کارگاه آموزشی آمادگی در برابر حوادث ویژه دانش آموز ...

به منظور افزایش آمادگی دانش آموزان در مواجهه با حوادث، کارگاه آموزشی در پارک بانوان بهار برگزار شد.
سه شنبه هیجدهم ارديبهشت 1397
آغاز دومین دوره آموزشی کمک های اولیه در کوی قدس

آغاز دومین دوره آموزشی کمک های اولیه در کوی قدس

مهندس مسعود حسن نژاد از آغاز دومین دوره آموزشی کمک های اولیه در کوی قدس خبرداد .
شنبه بیست و هشتم اسفند 1395
پایان دوره های تخصصی مدیریت بحران و کمک های اولیه در کوی قدس

پایان دوره های تخصصی مدیریت بحران و کمک های اولیه ...

مدیریت بحران، مهندس مسعود حسن نژاد از پایان دوره های تخصصی مدیریت بحران و کمک های اولیه در کوی قدس خبرداد .
سه شنبه بیست و هشتم دي 1395
آرشیو Print RSS